2018-2019 Hockey Season Statistics


  Player Team G SA W L T GS GA GAA Sv SV% SO PIM
Riley Bagley Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Ryan (Benny) Benson Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Michael Capone Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
John Wayne (LJ) Crowley Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Jonathan (Jon) Daley Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Daniel (Danny) Dellascio Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Connor Gagne Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Dakoda (Kody or Dakoda) Langevain Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Ryan LaRiviere Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Sean Leonard Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Nate (Nate) Maercklein Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Leo Mantenuto Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Jake Overstreet Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Christopher (Chris) Panacopoulos Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Zack Ryan Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Christian Serino Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Aidan Sprague Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
Alexander (Alex) Wonoski Bantam 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .000 0 0
  Player Team G A P S +/- S% PIM PP SH GW OT
Riley Bagley Bantam 1 1 2.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Ryan (Benny) Benson Bantam 0 0 .000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Michael Capone Bantam 3 1 4.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
John Wayne (LJ) Crowley Bantam 0 0 .000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Jonathan (Jon) Daley Bantam 3 0 3.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Daniel (Danny) Dellascio Bantam 0 3 3.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Connor Gagne Bantam 4 0 4.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Dakoda (Kody or Dakoda) Langevain Bantam 2 0 2.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Ryan LaRiviere Bantam 3 1 4.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Sean Leonard Bantam 0 0 .000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Nate (Nate) Maercklein Bantam 0 0 .000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Leo Mantenuto Bantam 0 0 .000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Jake Overstreet Bantam 0 1 1.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Christopher (Chris) Panacopoulos Bantam 1 0 1.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Zack Ryan Bantam 4 0 4.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Christian Serino Bantam 0 0 .000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Aidan Sprague Bantam 1 3 4.000 0 0 .00 0 0 0 0 0
Alexander (Alex) Wonoski Bantam 1 0 1.000 0 0 .00 0 0 0 0 0